اشلی تیزدیل و همسرش کریستوفر فرنچ  منتظر به دنیا آمدن دخترشان هستند.  ستاره سابق” دبیرستان موزیکال ” روز جمعه چندین عکس از خودش و شوهرش که در حال بریدن کیک بودند به اشتراک گذاشت. در حالی که طرفداران نمی توانستند حدس بزنند داخل آن چه رنگیه، عکسهای بعدی یک کیک صورتی را نشان داد و […]


اشلی تیزدیل و همسرش کریستوفر فرنچ  منتظر به دنیا آمدن دخترشان هستند. 

ستاره سابق” دبیرستان موزیکال ” روز جمعه چندین عکس از خودش و شوهرش که در حال بریدن کیک بودند به اشتراک گذاشت. در حالی که طرفداران نمی توانستند حدس بزنند داخل آن چه رنگیه، عکسهای بعدی یک کیک صورتی را نشان داد و تیزدیل از هشتگ “SheSoFrench” استفاده کرد. 

تیزدیل در کپشن نوشت:  این بهترین روز او در این سالهای بسیار سخت بوده. او نوشت: “من از خوشحالی گریه کردم. “

او همچنین  به طور غیر مستقیم به حادثه ی ماه گذشته  اشاره کرد که در آن یک زن و شوهر کالیفرنیایی در مهمانی “تعیین جنسیت ” شان آتش بازی کردند و آتش شعله ور شد که بیش از ۲۲۰۰۰ هکتار زمین و ۹۵ در صد از محتویاتش  سوخته بود و  آتش نشانی که قصد خاموش کردن آن را داشت درگذشت.

 او نوشت : کیکی که داخل آن رنگی است به اندازه آتش بازی ارزشمند است اما ایمن تر! ”

او عکسی از جشن ۲ اکتبر به اشتراک گذاشته بود ، اما هیچ نشانه ای از نتیجه نگذاشته بود و نوشت: “من از خود پرسیده ام که ​​آیا باید جنسیت را با همه شما تقسیم کنیم؟”

 منبع