سینماپرس: میزان فروش اکران‌های غیرسینمایی فیلم «آبادان یازده ۶۰» که همزمان با سینماهای سراسر کشور در شهرهای فاقد سینما توسط سامانه عماریار آغاز شده بود، اعلام شد. به گزارش سینماپرس، میزان فروش اکران‌های غیر سینمایی فیلم «آبادان یازده ۶۰» که همزمان با سینماهای سراسر کشور در شهرهای فاقد سینما توسط سامانه عماریار آغاز شده بود، […]سینماپرس: میزان فروش اکران‌های غیرسینمایی فیلم «آبادان یازده ۶۰» که همزمان با سینماهای سراسر کشور در شهرهای فاقد سینما توسط سامانه عماریار آغاز شده بود، اعلام شد.

به گزارش سینماپرس، میزان فروش اکران‌های غیر سینمایی فیلم «آبادان یازده ۶۰» که همزمان با سینماهای سراسر کشور در شهرهای فاقد سینما توسط سامانه عماریار آغاز شده بود، با گذر از فروش ۷۰ میلیون تومانی به رقمی مشابه با اکران‌های سینمایی این فیلم در سینماها رسید.

این اکران‌ها که با درخواست مخاطبان در ۲ هفته ابتدایی اکران فیلم و پیش از اوج گیری موج سوم کرونا در شهرها و روستاهایی نظیر شهر ملکشاهی در ایلام، شهر در میان خراسان جنوبی، مراوه تپه گلستان، الیگودرز در لرستان، لنده و دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد و بیش از ۵۰ شهر و روستای دیگر انجام شد، توانست تا مخاطب این فیلم را به ۹ هزار نفر در شهرهای فاقد سینما برساند.