یک تیم بین المللی از باستان شناسان مصر و سوئد، در طول حفاری درکوه السلسه در جنوب مصر، یک کارگاه پردازش ماسه سنگ را در دوران پادشاهی جدید کشف کرد.

یک تیم بین المللی از باستان شناسان مصر و سوئد، در طول حفاری درکوه السلسه در جنوب مصر، یک کارگاه پردازش ماسه سنگ را در دوران پادشاهی جدید کشف کرد.

این کشف تأییدیه ای بر این است که در گذشته در این مکان یک کارگاه بوده و باستان شناسان همچنین توانستند چندین مجسمه نیمه کار اسفنیکس و ابزار کار را پیدا کنند.

یکی از مجسمه ها در اندازه ای قابل توجه بود — ۵ متر ارتفاع، ۳٫۵ متر طول و ۱٫۵ متر عرض داشت، اما بخشی از آن به قطعات کوچکتر شکسته شده بود. همچنین مجسمه دیگری نیز یافت شد که کوچک بود، به احتمال زیاد این کار یکی از کارآموزان این کارگاه بوده است.