رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از دریافت مجوز راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه خبرداد. به گزارش ایسنا، دکتر امین رستم زاده در جلسه شورای کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی که با حضورمدیران گروه های آموزشی برگزار شد با اعلام مطلب فوق اظهار […]رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از دریافت مجوز راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه خبرداد.

به گزارش ایسنا، دکتر امین رستم زاده در جلسه شورای کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی که با حضورمدیران گروه های آموزشی برگزار شد با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: مجوز راه اندازی مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با موضوع کشاورزی هوشمند از سوی دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و مهدخت بروجردی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور صادر شد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود:این مرکز نوآوری به استناد دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد در دانشگاهها، ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه تولید محصولات فناورانه و خدمت تخصصی کاربردیمی باشد اظهار کرد: تجاری سازی فناوری یکی از زمینه های بسیار مناسب اشتغال زایی و کسب در آمد می باشد که جهاددانشگاهی با علم بر این موضوع و همچنین براساس برنامه ششم توسعه برنامه ریزی های لازم برای رسیدن به این هدف را انجام داده است. 

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: شناسایی نخبگان و کارآفرینان، ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکت های دانش بنیان از جمله مواردی است که در جوامع توسعه یافته کنونی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باش دکه در این راستا مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با تلفیق فناوری و کشاورزی نوین اقدام به اخذ مجوز مرکز نوآوری با عنوان “کشاورزی هوشمند” کرده است.

وی افزود: این مرکز با ایده جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های دانشجویان ایجادشده‌ و به دنبال حمایت از صاحبان ایده به منظور عرضه  یک محصول مبتنی بر دانش و پژوهش به بازار می باشد. 

دکتر رستم زاده  افزود: ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده‌های نو بر مبنای دانش، حمایت از طرح‌های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان،  کمک به شکل‌گیری و حیات شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری‌سازی محصولات، تولید فن‌آوری جدید در زمینه کشاورزی هوشمند، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه‌های مادی و معنوی، گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری‌سازی در زمینه‌های مختلف و  راه اندازی گلخانه های هوشمند و صدور دانش فنی آن به سایر کشورها ازجمله اهداف راه اندازی این مرکز نوآوری می باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند درصدد است  با شناسائی پتانسیل های موجود و حمایت از صاحبان ایده ایجاد بستری برای ، ارائه شیوه های نوآورانه و خلاقانه و راهکارهای جدید حوزه کشاورزی و ارائه محصولات کشاورزی براساس آخرین متدهای روز دنیا بازار کار جدیدی پیش روی جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با توجه به مزیتهای استان در بحث کشاورزی نماید.

وی با اشاره به لزوم تقویت نگاه بین رشته‌ای خاظرنشان کرد: رشته های مختلف دانشگاهی با یک رویکرد خلاقانه بین رشته ای نسبت به بخش های مختلف  کشاورزی در مراحل مختلف ضمن بهینه کردن خروجی و خلق پروسه نوین و دیجیتالی و ارتباط بدیع و اثربخش رشته های متجانس و حتی نامتجانس با کشاورزی در راستای ارتقاء خدمات تخصصی و رفاه مردم و خدمات کیفی، شاخص توسعه را  در این مزیت بی بدیل توسعه استان با اتکاء به خلاقیت جوانان هر چه بیشتر رقم خواهند زد.

لازم به ذکر است طبق آیین نامه جدید مراکز علمی کاربردی کشور ارائه هر گونه تمدید و تصویب رشته دانشگاهی جدید منوط به طی مراحل و اخذ مجوز راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی بعنوان محیط واقعی کار می باشد که جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در راستای اجرای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به اخد مجوز راه اندازی مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی ارومیه با موضوع کشاورزی هوشمند کرده است.

انتهای پیام