جنیفر آنیستون خال کوبی “۱۱ ۱۱” روی مچ دست خودش را نشان داده است و شماره ها برای بازیگر زن ارتباط “معنوی” دارند. ستاره Morning Show  ۵۱  ، در مصاحبه اخیر با لیزا قدرو برای سریال Variety’s Actors on Actors ، خال کوبی مچش را نشان داد. منبعی منحصراً در ۲۴ ژوئن گفت ، آنیستون […]

جنیفر آنیستون خال کوبی “۱۱ ۱۱” روی مچ دست خودش را نشان داده است و شماره ها برای بازیگر زن

ارتباط “معنوی” دارند.

ستاره Morning Show  ۵۱  ، در مصاحبه اخیر با لیزا قدرو برای سریال Variety’s Actors on Actors ، خال

کوبی مچش را نشان داد.

منبعی منحصراً در ۲۴ ژوئن گفت ، آنیستون “بسیار معنوی” است و از شماره ۱۱ به عنوان سمبل موفقیت

استفاده می کند. “شماره ۱۱  به دلیل اینکه روز  تولد خودش و سگش نورمن است برای او ویژه است.”

خودی همچنین ادعا کرد که آنیستون “هنوز هم دلتنگ نورمن است که در سال ۲۰۱۱ درگذشت. تولد

آنیستون ۱۱ فوریه است.”

آنیستون  تا بحال هرگز  داستان الهام بخش بودن تاتوش  را مورد توجه قرار نداد ، اما اولین بار در سال

۲۰۱۸ مشاهده شد. او همچنین نام نورمن  را برای یادگار در قسمت داخلی پایش تاتو کرده است. 

منبع