گیتی نیوز سایت محتوا محور است و با باز نشر اخبار و یا ترجمه مطالب و مقالات سعی در گسترش محتوا برای فارسی زبانان دارا می باشد .

گیتی نیوز هیچ گونه وابستگی حزبی ، سیاسی و جریانی ندارد .